Μέλη

Γιατί να διαλέξετε ένα μέλος μας ως θεραπευτή σας;


Ο βασικός σκοπός του Ε.Σ.Κ.Ι. είναι η διασφάλιση της ποιοτικής και αποτελεσματικής εφαρμογής των θεραπειών της Κινέζικης Ιατρικής (ΚΙ). Όλα τα τακτικά μέλη του συλλόγου μας έχουν γίνει μέρος της κοινότητας μας, μετά την αποδοχή των κανόνων ηθικής και του κώδικα ασφαλούς κλινικής πράξης. Όλα τα τακτικά μέλη μας έχουν περάσει από την απαραίτητη εκπαίδευση, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και μπορούν να εφαρμόζουν με επάρκεια μέρος ή όλες τις θεραπείες της ΚΙ όπως ο βελονισμός, η βοτανοθεραπεία, το τουί να, η μοξοθεραπεία, η βεντουζοθεραπεία, η θεραπευτική απόξεση κα.


Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αύξηση των θεραπευτών που ασκούν την ΚΙ καθώς και αύξηση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης της ΚΙ στην Ελλάδα. Για αυτό δημιουργήθηκε ο ΕΣΚΙ, για να βοηθήσει στην οργάνωση και την επικοινωνία όλων των θεραπευτών της ΚΙ, να προωθήσει την αλληλεγγύη μεταξύ τους, να φροντίσει για την σωστή εκπαίδευση όσων θέλουν να λέγονται θεραπευτές της ΚΙ και να δημιουργήσει όρια τα οποία θα διαχωρίζουν τους ανθρώπους που θέλουν να μάθουν τμήματα της ΚΙ απλά για το προσωπικό τους ενδιαφέρον και αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά με την θεραπεία ασθενών, κάνοντας χρήση του συστήματος της ΚΙ το οποίο έχει όπως ξέρουμε μακριά ιστορία και χρειάζεται αφοσίωση. Τα όρια αυτά ταυτόχρονα μας συνδέουν όλους διότι όλοι μας αγαπούμε και ενδιαφερόμαστε για την υγεία και γνωρίζουμε πως αν σήμερα μπορεί να είμαστε θεραπευτές,  αύριο μπορεί να είμαστε ασθενείς και θέλουμε να φροντίσουμε για την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών υγείας. 


Με λίγα λόγια τα μέλη μας είναι άνθρωποι που σέβονται τον εαυτό τους και αυτό που κάνουν, ασχολούνται επαγγελματικά και σε βάθος με την ΚΙ, παρακολουθούν πρόγραμμα συνεχούς μάθησης και είναι δεσμευμένοι τόσο για την ποιοτική και αποτελεσματική εφαρμογή της θεραπείας τους όσο και στους κανόνες ηθικής και ασφαλούς κλινικής πράξης.

 

Βρείτε έναν θεραπευτή μέλος του ΕΣΚΙ

Members Log in

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Close