ΕΣΚΙ

To σωματείο με την επωνυμία «Ελληνικός Σύλλογος Κινέζικης Ιατρικής (Ε.Σ.Κ.Ι.)», που αποδίδεται ισόκυρα και στην αγγλική γλώσσα ως “Hellenic Society of Chinese Medicine” έχει ως σκοπούς τη θεσμική και νομική κατοχύρωση της Κινέζικης Ιατρικής (K.I.) και την πρόταση αρχών, κανονισμών και κατευθυντήριων γραμμών για την Κ.Ι.  σε συνεργασία με το κράτος, με στόχο τη δημιουργία σχετικού νομικού πλαισίου, τη διασφάλιση της ποιοτικής και αποτελεσματικής εφαρμογής των θεραπειών της Κινέζικης Ιατρικής, την εξύψωση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού επιπέδου των μελών του και της συνεργασίας μεταξύ τους, καθώς και την προαγωγή της υγείας σε συνεργασία με άλλους φορείς για τη γενικότερη βελτίωση της υγείας στην Ελλάδα.

 

Members Log in

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Close